Får ikke tilbakebetaling via namsfogden

Publisert: 14.12.2020

Jeg har hatt en sak igjennom både Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget (ca 2år), så fikk jeg til slutt medhold i saken hos forbrukerklageutvalget. Har nå ett rettskraftig vedtak med krav om tilbakebetaling. Sende dette inn til namsfogden med begjæring om utlegg. Fra namsfogden fikk jeg til svar at: Forretningen besluttes fremmet. Da saksøkte ikke er funnet med ytelser det kan trekkes av osv osv. Er det ingen annen måte jeg kan kreve inn erstatning på dersom namsfogden ikke kan?

Svar:

Nei. Da må du følge opp kravet hos namsmannen regelmessig, men man får altså ikke noe penger dersom det ikke finnes midler hos skyldner.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: