Får ikke tilstrekkelig psykisk helsehjelp

Publisert: 25.05.2021
Emneord:

Over flere år har jeg blitt utsatt for grove psykiske overgrep fra hjemkommunen min. To år etter at jeg flyttet vekk har jeg fått avslag på psykisk helsehjelp og blitt avvist av sykehuset, legevakt, akuttpsykiatrisk og Distriktspsykiatrisk senter med begrunnelse av at jeg har en funksjonsnedsettelse og har bodd på denne institusjonen der de psykiske overgrepene skjedde. Jeg lurer på hva skal man gjøre når alle instanser helt opp til fylkesmannen gir avslag på psykisk helsehjelp.

Svar:

Du kan fritt velge hvor du skal bli behandlet, så du kan gjerne ta medisinske behandling utenfor fylket du er bosatt i. Jeg ville tatt dette opp med din faste lege og spurt vedkommende om råd.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: