Får ikke veirett

Publisert: 16.10.2018

Har regulert fire tomter, men får ikke veirett. Fra gammelt av var dette en traktorvei som alle hadde bruksrett på som hadde eiendommer i område. Etterkvart fra 1940/50 tallet ble det bygd langs vegen. To eiger har gnr/bnr på begge sider av vegen og meiner dei er grunneiere av vegen sjøl om dei ikke bygde den. Dei presiserer at vegen er privat og grunneigarane og det private veglaget som har stått bak opparbeiding, vedlikehold i alle år. Vil selvsagt betale oss inn i vegen.

Svar:

Det vil være muligheter til å fremskaffe veirett om denne mot formodning ikke skulle foreligge. Det foreligger en viss mulighet til dette gjennom jordskifteretten jfr lov om jordskifte og vegloven.

Jeg vil anbefale at du tar kontakt med advokat som har kompetanse innen jordskifte og vegloven.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: