Får ikke vikartimer etter sykemelding

Publisert: 15.04.2021
Emneord: , ,

Jeg har vært sykemeldt i 4 måneder. Jeg er innleid som vikar via bemanningsbyrå i en bedrift hvor jeg jobbet der ca 1.5 år! Vi får kun ukes oppdrag. I de 2-3 første mnd hadde jeg ikke fulle uker, men ettersom sjefen var fornøyd med meg så fikk jeg som regel fulle uker. Så jobbet 100 %. Jeg ønsker å delvis komme tilbake på jobb, men sjefen jeg innleid hos sier det ikke er behov, finn deg noe annet i mellomtiden ble jeg fortalt? Har jeg ingen rettigheter? Jeg har 10 % på kontrakten hos bemanningsbyrået.

Svar:

Ved friskmelding har du krav på arbeid tilsvarende avtalt stillingsprosent. Du opplyser at du har inngått en kontrakt på 10 % stilling, noe som tilsvarer én arbeidsdag annenhver uke. Vær klar over at hvis du de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har du rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, f.eks. 100 % stilling dersom dette er din faktiske arbeidstid det siste året. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Som arbeidstaker kan det lønne seg å være organisert i fagforening, slik at du kan få hjelp fra fagforeningen til å fremme krav overfor din arbeidsgiver.

Del denne artikkelen: