Får ikke yrkesskadeerstatning etter skade på jobb

Publisert: 06.02.2018

Er helsefagarbeiderlærling, og fikk leddbånd i høyre tommel avrevet, da jeg skulle kle på en bruker. Dette endte i operasjon og langtidssykemelding. Da dette var et uhell fikk jeg avslag fra NAV om yrkesskade. Bør jeg klage? Og hva skjer hvis jeg får plager i etterkant? Jeg frykter for både utdannelsen og jobb hvis tommelen ikke blir bra igjen. Plutselig ble jeg redd for fremtiden

Svar:

Dersom du er påført personskade ved en yrkesskade har du krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet og rett til menerstatning og særytelser fra NAV. Yrkesskadebegrepet er definert i folketrygdlovens paragraf 13-3 og bestemmelsene gjelder både personskade, sykdom og dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Både fysiske og psykiske skader dekkes av yrkesskadebegrepet.

Yrkesskadebegrepet omfatter ikke belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelett- systemet. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig og uventet ytre hendelse som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet.

Skader oppstått i forbindelse med bæring, løft og lignende vil i alminnelighet ikke godkjennes som yrkesskade med mindre det har inntruffet en form for ulykke, eller trygdede må anses for å ha vært utsatt for en usedvanlig påkjenning som ligger utenfor arbeidets vanlige ramme.

Du bør vurdere å ta kontakt med en personskadeadvokat som kan hjelpe deg med å fremsette en klage på vedtaket fra NAV. Videre bør du melde fra om saken til yrkesskadeforsikringsselskapet da det finnes regler om meldefrist.

Del denne artikkelen: