Far krever farskapstest

Publisert: 09.11.2020

Da eg gikk gravid fikk eg anbefalt å ikke oppføre barnefar pga han er straffedømt. Eg gikk ifra han under graviditeten. Han er dømt for grov kroppskrenkelse, vold, sex med mindreårige osv. Var nettopp i rettsak da eg er en av flere fornærmede i den saken. Plutselig fikk eg vite at han har tatt kontakt med NAV og eg har fått et dna-testsett for å fastslå farsskap. Noe eg ikke ønsker, men ikke har noe valg. Hvor mye rettigheter har barnefar her? Tenker innsyn i dokumenter som omhandler barnet mitt?

Svar:

Dersom farskapet fastslås vil far ha rett til opplysninger om barnet. Dette vil gjelde uavhengig av om han har del i foreldreansvaret eller ikke. Det skal for øvrig bemerkes at reglene vedrørende foreldreansvar ble endret 1.1.2020 og slik at du nå må gi beskjed til Folkeregisteret innen ett år etter at barnet ble født dersom du ikke ønsker at far skal ha del i foreldreansvaret.

Etter barnelovens § 47 har også en forelder uten del i foreldreansvaret krav på opplysninger om barnet fra barnehage, skole, barneverntjenesten, helsevesenet m. fl. Det er allikevel en mulighet for å nekte far denne type informasjon dersom det vurderes som skadelig for barnet at far gis innsyn.

For det tilfellet at far har del i foreldreansvaret vil du måtte ha fars samtykke og underskrift i anledning behandling for barnet, pass, bankkonto o.l. Ut fra det du beskriver kan det således synes hensiktsmessig at du motsetter deg at far har del i foreldreansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: