Får man ekstra penger for oppussing ved boligsalg?

Publisert: 13.12.2021

Skal skilles og skal derfor selge boligen. Vi var gift når denne ble kjøpt. Den er totalrenovert etter at vi kjøpte den. Det er jeg som har gjort alt arbeidet. Har jeg da noe krav på disse timene/arbeidet?

Svar:

Når det er foretatt påkostninger av en boligeiendom under ekteskapet og boligen har steget i verdi, vil det ha betydning for oppgjøret om påkostningene er finansiert med skjevdelingsmidler eller med likedelingsmidler. En verdiøkning som skyldes en ektefelles arbeidsinnsats under ekteskapet, kan ikke holdes utenfor likedelingen, med mindre påkostningene er betalt med skjevdelingsmidler, for eksempel arvemidler.

Det er imidlertid full avtalefrihet ved oppgjøret. En kompensasjon for arbeidet kan derfor likevel avtales med ektefellen, og på denne måten tas med i oppgjøret.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: