Far med ENK betaler ikke bidrag

Publisert: 03.12.2021

Vedr barnebidrag og enkeltmannsforetak. Far unnlater å betale barnebidrag, og jeg har for høy inntekt for bidragsforskudd fra NAV (ca 500 000). Bidraget er satt via NAV til å være 4450 kr pr mnd. Han har tidligere hatt tvangstrekk/utlegg fra arbeidsgiver. Nå har han derimot startet enkeltmannsforetak, som tydeligvis gjør det umulig å innkreve noe? Han har ikke samvær, da barnet er 15 år og bestemmer selv. Siste utbetaling var i april 21. Hva kan jeg gjøre for å få bidraget utbetalt?

Svar:

En eier av et enkeltmannsforetak hefter ubegrenset og personlig for all sin gjeld, uansett om den relaterer seg til virksomheten i "foretaket" eller personlige forpliktelser. Det blir altså ingen forskjell mellom det ansvar man pådrar seg som privatperson og som næringsdrivende når man driver et enkeltmannsforetak. NAV Innkreving skal følge opp saken, og vurdere tvangsinnkreving der den bidragspliktige ikke betaler. Dersom det ikke er noe til utlegg, skyldes dette sannsynligvis at betalingsevnevurderingen på innkrevingsstadiet har vist at han per i dag ikke har betalingsevne.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: