Far ønsker å testamentere arv til barnebarna

Publisert: 27.10.2020

Min far sitter i uskiftet bo etter at min mor døde. Vi er tø døtre. Min søster har et barn og jeg tre. Min fars ønske er at hvert av barnebarna skal få 500 000 ved hans død. Han trodde at han stod fritt til å fordele hele boet. Men har nå forstått det slik at min søster og jeg begge skal ha pliktarv fra både far og mor. Dvs 1,5’ fra både far og mor. Dette gjør i så fall at det ikke er nok midler i boet til å fordele 500 000 til hver av barnebarna. Stemmer dette? Og er det noe han kan gjøre?

Svar:

Din far kan ikke bestemme i testament over den del av uskifteboet som anses å stamme fra deres mor. De fleste har felleseie, så det vil si at han i praksis kun kan bestemme over halvparten av verdiene. Han kan altså heller ikke bestemme at arven etter mor skal begrenses til 15 ganger grunnbeløpet til hver av dere.

Hva gjelder hans andel av boet, kan han bestemme fritt, men må selvsagt ta hensyn til pliktdelsarven til dere to døtrene. Der kan han begrense dere til 2/3 av sin halvpart, eventuelt 15 ganger grunnbeløpet dersom det er mindre. Utover denne pliktdelsarven kan han testamentere som han selv ønsker hva gjelder sin del.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: