Far ønsker farskapstest

Publisert: 29.03.2021

Min samboer har et barn ifra tidligere forhold. Samlivsbruddet skjedde rundt tiden av barnets fødsel, og min samboer flyttet da ut kort tid etter. Kun noen få uker etter det flyttet en annen mann inn sammen med hans eks og barn. Noe som skapte og forsterker tvilen om at min samboer er barnets biologiske far, noe som tærer på den psykiske helsen. De har ingen kontakt i dag. Har min samboer mulighet til å kreve farskapstest? Eventuelt hvordan kan han gå frem? Og kan mor nekte test?

Svar:

Far vil alltid kunne reise sak om farskap dersom han mener det kan reises tvil om dette. Far må da reise en farskapssak for retten i henhold til de regler som gjelder for denne type saker. Ved å henvende seg til domstolen vil man få veiledning i forhold til hvordan man skal gå frem.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: