Far ønsker foreldreansvar alene

Publisert: 11.08.2020

Jeg har to barn på 15 år som jeg har hatt omsorgen for siden de var små. Mor er ikke til stede verken med samvær eller annen kontakt, og har ikke vært det på mange år. Vi har delt ansvar, og det gjør det i mange tilfeller vanskelig bla når det kommer til det å få pass til barna. Hun møter ikke opp for å skrive under på det. Jeg har ikke råd til å gå til rettssak for å få foreldreansvar alene. Er det noen annen mulighet for å få ordnet dette?

Svar:

For å få endret allerede registrerte foreldreansvar, må du og mor være enige om dette og innsende nødvendige papirer, alternativt må du ta ut søksmål med krav om at du skal ha foreldreansvaret alene. Dersom du kvalifiserer til fri saksførsel, dekkes advokatbistand i slik forbindelse evt av staten. Det skal mye til for å vinne frem med krav om å frata en forelder foreldreansvaret, men forhold som manglende samarbeide til å skaffe pass for barna, er et moment som taler i favør av at foreldreansvaret ikke bør være delt. Dersom mor ikke samtykker til å gjøre endringer i foreldreansvaret, vil jeg råde deg til å ta kontakt med en advokat slik at du kan få vurdert din saken helt konkret, samt få en tilbakemelding på om du kvalifiserer for å få innvilget fri sakførsel.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: