Far ønsker foreldreansvaret

Publisert: 15.11.2021

Far skrev fra seg foreldreansvaret før barnet var født. Han var ikke interessert i barnet. Men startet etter et halvt år å møte henne på samvær. Far snakker ikke norsk og barnet er ubekvem når jeg går for langt vekk. Kan far kreve tilbake foreldreansvaret når han har frivillig skrevet det fra seg?

Svar:

Det er to måter far kan få tilbake del i foreldreansvaret. For det første kan det skje dersom dere som foreldre blir enige om det, da kan dere inngå en avtale om felles foreldreansvar. En slik avtale er frivillig og det er en forutsetning at dere er enige.

Om dere ikke blir enige, kan far kreve del i foreldreansvaret gjennom en rettslig prosess. Retten vil da vurdere om det er til barnets beste at dere har foreldreansvaret sammen, eller om det er til barnets beste at du fortsetter å ha det alene. Dette er en konkret og sammensatt vurdering, hvor både barnets behov, foreldrenes egenskaper, relasjon mellom barn og foreldre mv. blir tatt med i vurderingen. Dersom barnet er lite og faren har begrenset kontakt med henne skal det mer til at han får del i foreldreansvaret, enn om barnet er større og faren har et mer omfattende og selvstendig samvær.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: