Far ønsker ny samværsavtale

Publisert: 12.11.2021

Min 17 åring har bodd hos meg nesten 100 % den siste tiden pga. konflikter med far tidligere. Han har fast bosted hos meg. For en måned siden har han valgt å bo litt mer hos far, men kommer til meg i helgene annen hver uke. Dette er helt ok for meg. Men far ønsker å skrive ny samværsavtale pga. barnetrygd og de skattemessige fordeler som enslig forsørger. Må vi ha ny avtale, har far krav på barnetrygd i den perioden?

Svar:

I utgangspunktet skal barnetrygden gå til den av foreldrene som bor fast sammen med barnet, fordi barnetrygden er ment å bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn. Om dere endrer barnets faste bosted, vil det riktigste være at barnetrygden følger barnet. Formelt sett utbetales barnetrygden til den av foreldrene som har fast bosted og barnet folkeregistrert på sin adresse.

Barnebidraget skal beregnes etter faktisk gjennomført samvær. Det skal derfor tas hensyn til hvor barnet rent faktisk overnatter, selv om dette er en annen ordning enn den som er avtalt mellom foreldrene.

I perioder med endringer av samværsordningen kan det være vanskelig å få til en helt korrekt fordeling av barnetrygd og barnebidrag. Hver av foreldrene har rett til å kreve bidraget fastsatt av NAV, om dere ikke klarer å bli enige om fordelingen av denne selv.

Av hensyn til å holde konfliktnivået så lavt som mulig, kan det være en fordel å inngå avtale om hvordan barnetrygden og bidraget skal fordeles fremover, men det er frivillig å inngå avtale om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: