Far oppsøker barn utenfor samværsukene

Publisert: 04.05.2021

Jeg har 50/50 delt bosted med ett barn. Vi har en detaljert samværsavtale. Ved noen tilfeller har far oppsøkt barnet i min uke på AKS/skoletid for å treffe barnet kort. Foreldrene (altså besteforeldre) har også oppsøkt barnet i min uke, kun kort møte. Det er barnet som forteller meg dette. Vi har ikke noen avtale om at slike møter er ok i den andres uker. Det er vel utenfor jus, men ubehagelig, fordi forholdet mellom meg og far har vært konfliktfylt. Hvordan forholde meg til dette?

Svar:

I denne type saker er det barnets beste som er avgjørende. Dersom disse korte møtene mellom far/fars familie og barnet er hyggelige møter er det bare fint for barnet å kunne ha litt kontakt med den andre forelderen mellom samværsukene. Det er også til barnets beste at foreldrene samarbeider og at det legges til rette for at kontakten med begge foreldrene er best mulig.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: