Får redusert stilling etter permittering

Publisert: 16.12.2020

Jeg jobber i dag i en 80 % stilling som jeg er 100 % permittert fra. Arbeidsgiver har etter drøftelsesmøte tilbudt meg en ny stilling på 45 % etter endt permitteringsperiode. Dette vil ikke dekke utgifter til livsopphold, og slik jeg tolker NAVs regelverk vil jeg miste retten på dagpenger. Hvilke alternativer har jeg?

Svar:

Dette innebærer en endringsoppsigelse. Den må være saklig begrunnet i bedriftens forhold. En slik endringsoppsigelse må være formelt korrekt. Mht dagpengene, anbefaler jeg at du tar kontakt med NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: