Får regning fra borettslaget for felles ladepunkt

Publisert: 21.08.2018

Vi har installert ladepunkt for el-bil i fellesgarasje i sameiet. Så begynte sikringen inn i mellom å kutte strømmen for oss og naboen. Plutselig fikk vi mail fra borettslagets styrer det var bestemt at vi må betale regningen for oss og naboen, fordi vi var de siste som installerte ladepunkt. Vi ble ikke informert eller involvert i noen del av prosessen. Vi har ikke samtykket for arbeidet eller fått et anbud. Har de lov å utføre det? Sende oss regningen uten å ha fått vårt samtykke fra før?

Svar:

Dette vil i realiteten være et spørsmål om hvor grensen går mellom andelshavers og borettslagets vedlikeholdsansvar. I den anledning følger det av bestemmelsen i borettslagsloven § § 5-17 (1) at borettslaget er ansvarlig for forsvarlig vedlikehold av bygninger og eiendommen for øvrig, såfremt denne forpliktelsen ikke ligger på den enkelte andelseier alene. Andelshaveren har i medhold av bestemmelsen i borettslagsloven § 5-12 vedlikeholdsansvar for egen bolig. Dette omfatter også tilfeldige skader.

I dette konkrete tilfellet, vil jeg imidlertid anta at borettslaget som sådan i utgangspunktet vil være ansvarlig for å betale kostnadene ved skaden. Dette forutsetter selvsagt at skaden har oppstått i tilknytning til fellesgarasjen. Det faktum at du og din nabo var den siste som installerte ladepunkt, vil neppe være et tilstrekkelig grunnlag for å kreve at dere skal erstatte kostnadene som har oppstått.

Det finnes riktignok ett særlig praktisk unntak fra dette utgangspunktet. Borettslaget kan nemlig gjennom vedtektene fastsette en annen vedlikeholdsplikt enn hva som følger av utgangspunktet i § 5-17 (1). På tilsvarende måte er det tillatt å inngå avtaler om at en eller flere andelseiere skal ha vedlikeholdsansvar over f. eks deler av fellesarealet. Dette kan ofte være tilfellet ved parkeringsplasser i borettslag. I dette konkretet tilfellet bør dere følgelig undersøke om vedtektene gir dere en særskilt vedlikeholdsplikt i fellesgarasjen, eller om det foreligger tidligere avtaler som innebærer det samme.

Del denne artikkelen: