Far vil overføre leilighet i utlandet

Publisert: 30.01.2018

Min far ønsker å overføre en eiendom i utlandet til meg slik at jeg eier huset, men retten å bruke huset samt alle inntekter av huset skal far beholde. Utgiftene skal avregnes via mitt navn. Hva slags skatt må jeg da betale i Norge? Sannsynlig eiendomsskatt, men hvordan kartlegger jeg verdien av huset for skatteetaten i Norge?

Svar:

Dersom du eier en fast eiendom i utlandet, skal eiendommen på generelt grunnlag skattlegges i Norge på samme måte som om den hadde ligget i Norge. Du skal i utgangspunktet ikke betale eiendomsskatt. Derimot skal det fastsettes en ligningsverdi som da vil inngå i beregningen av formuesskatten i Norge.
Det skal også beregnes skatt av inntekt dersom eiendommen direktelignes, eller dersom eiendommen er en fritakslignet fritidseiendom med leieinntekter som overstiger 10.000 kroner. Formuesverdien for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Eiendommer i utlandet verdsettes til maksimalt 30 % av markedsverdien. Ved verdsettingen skal det tas utgangspunkt i markedsverdi i utlandet.

Det generelle utgangspunktet som angitt ovenfor gjelder likevel med forbehold for de individuelle skatteavtalene som Norge har inngått med flere land, herunder også Tyskland. Skatteavtalen med Tyskland innebærer at det ikke skal gjennomføres beskatning den formue og inntekt som knytter seg til den faste eiendommen i Tyskland. I skatterettslig teori er dette omtalt som den såkalte unntaksmetoden, og innebærer igjen at du neppe vil måtte betale verken formuesskatt eller inntektsskatt av eiendommen til Norge.

Derimot bør du for ordens skyld kontakte Skatteetaten for veiledning for hvordan du skal opplyse om eierforholdet til eiendommen i selvangivelsen.

Del denne artikkelen: