Fast ansatt med uklar stillingsprosent

Publisert: 08.12.2020
Emneord:

Jeg er ansatt i et renholdsfirma som vasker hytter for folk på fjellet. Jeg er fast ansatt, men under stillingsprosent står det i henhold til arbeidsplan. Jeg får heller ingen arbeidsplan utdelt. Hun skriver en lapp for seg selv fra dag til dag. Er dette lov ? At jeg er fast ansatt, fulltid som hun sier men etter arbeidsplan. Dvs. blir hun syk så har jeg ingen lønn

Svar:

Dette er i beste fall uryddige arbeidsforhold. Men, det er arbeidsavtalen som regulerer dette. Du kan ta kontakt med arbeidstilsynet for en vurdering av ditt arbeidsforhold. Hvis arbeidsgiver ikke kan gi deg den arbeidstiden som er avtalt, så må arbeidsgiver like fullt betale deg lønn for avtalt arbeidstid. Men i ditt tilfelle fremstår det som litt uklart hva som er avtalt mht arbeidstid. Du kan kanskje finner mer om dette i arbeidsavtalen din. Hvis det ikke står noe mer konkret om dette, vil du kunne kreve betaling basert på en gjennomsnittlig historikk for din arbeidstid, om arbeidsgiver ikke lenger kan gi deg arbeide.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: