Fast stilling etter seks år som vikar

Publisert: 19.11.2021

Jeg har jobbet på en skole med faste timer i ca 6 år. Før dette jobbet jeg litt nå og da i 2 år. På kontrakten min står det vikar med faste timer. Har jeg ikke rett på fast ansettelse etter 6 år med fast arbeidstid?

Svar:

§14-9 i arbeidsmiljøloven regulerer adgangen til midlertidig ansettelse. Fast ansettelse behøver ikke nødvendigvis være en full stilling. En vil ha krav på fast ansettelse også i deltidsstillinger. I utgangspunktet skal alle ansettes i faste stillinger, så din arbeidsgiver må ha en god begrunnelse for å nekte deg en fast deltidsstilling.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: