Fått altfor høy faktura fra håndverker

Publisert: 30.03.2021

Sommeren 2018 fikk jeg utført håndverkstjeneste i min bolig. Før arbeidene ble startet fikk jeg et muntlig kostnadsoverslag på 80 000,-kr. Jeg mottok en faktura på dette beløpet som jeg betalte høsten 2018. Den 22.mars i år (2021) kom ytterligere en faktura på nesten 87 000,- kr for arbeid og tjeneste levert i mai 2018. Mitt spørsmål er om dette kan være riktig? Summen er da blitt over dobbelt så mye som overslaget jeg fikk, og i tillegg kommer dette over 2 år etter at arbeidet er ferdig.

Svar:

Det skilles normalt mellom tre kategorier av slike tilbakemelding fra håndverker. Det er 1. fastpris, 2. bindende prisoverslag eller 3. uforpliktende informasjon om kostnad.

Fastprisavtale skal holdes selv om det kommer uforutsette utgifter inn.
Ved bindende prisoverslag kan håndverker legge til inntil 15 % på grunn av uforutsette utgifter.
Uforpliktende informasjon er, som det ligger i navnet, ikke bindende. Det skal betaling skje etter "gjengs pris" for tilsvarende tjenester.
Skjer det etterbestillinger/endringer underveis fra forbruker kan dette endre avtalen.

I din sak er det flere forhold som tilsier at du bør ta kontakt med advokat for konkret rådgiving. Det er bl.a. vanskelig å forstå at det skal ta så lang tid før faktura kommer, at den nye faktura beløpsmessig kan ligne på den første og at faktura er knyttet til arbeid i mai 2018 når arbeidet ble utført sommeren 2018.

Del denne artikkelen: