Fått beskjed om å gå av med pensjon tidlig

Publisert: 27.03.2019

Jeg er 65 år og regionsjef i et privat firma. Nå vil våre eiere avvikle min jobbfunksjon. Min sjef (daglig leder) spør meg om jeg kan gå av med pensjon nå.

Jeg er frisk og har lyst til å stå i jobb fram til minst fylte 67. Hvilke rettigheter og muligheter har jeg? Hva vil være et normalt kompensasjonskrav i forbindelse med en to år for tidlig avgang?

Svar:

Du kan ikke sies opp eller avskjediges uten saklig grunn. Arbeidsavtalen din må inneha en pensjonsalder om den er lavere enn 70 år. Et vanlig kompensasjonskrav vil være full lønn uten arbeidsplikt, og at arbeidsgiver fortsetter å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger for deg, og at du ellers beholder alle dine rettigheter som ansatt, men uten arbeidsplikt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: