Fått bot pga tauing av bil

Publisert: 12.05.2021
Emneord:

Jeg og min far ble stoppet av politiet når vi tauet en bil med en annen. Begge bilene er registrert, forsikret og har skilter. Vi har nå fått ilagt en bot på 6000 kr hver for overtredelse av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf §3. Tauet var 4,3 meter langt og var et slepetau. Vi mener at vi ikke har gjort noe galt og at vi tauet på riktig måte. Har vi gjort noe straffbart?

Svar:

Mest sannsynlig. Dette blir en konkret vurdering som også er skjønnsmessig. Som hovedregel bør en unngå å taue og overlate dette til Viking/Falk eller andre profesjonelle som har fast anordning (mye rimeligere...). Tauing kan vanskelig foregå forsvarlig uten å hindre annen trafikk. Vær glad for at tauingen ikke foregikk på motorvei, for da hadde dere i tillegg fått inndratt førerkortene. Tauing vil kun anses forsvarlig i helt spesielle tilfeller hvor annen trafikk ikke hindres, og over meget korte avstander.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: