Felles ansvar for skifteattest

Publisert: 16.09.2020

Vi er to søstre som har arvet dødsboet etter vår mor. Vi skal skifte privat. Min søster vil at vi skal ha felles ansvar for fordelingen av boet, noe som betyr at vi begge skal ha skifteattesten med våre navn på som ansvarlige for gjennomføringen. Hvilke konsekvenser får i tilfelle dette? Betyr det at vi begge må reise til banken og undertegne papirer, forestå salg av boligen mv? Eller kan likevel bare den ene, hvis vi blir enige om det, gjøre de praktiske disposisjonene, selge boligen mv?

Svar:

Selv om dere begge står på skifteattesten, kan en av dere få fullmakt til å ordne med praktiske ting. En slik fullmakt finner dere på nettet på domstolenes sider. Merk at det kreves en egen fullmakt dersom en av dere skal ha fullmakt til å selge fast eiendom.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: