Felles sparekonto med samboer

Publisert: 05.01.2021

Jeg og min samboer ønsker å opprette en felles sparekonto. Dvs at jeg eller han oppretter en konto som begge vil ha full tilgang til. Hva slags rettigheter har han og jeg når det gjelder denne kontoen? Vi ønsker å ha en felles sparekonto hvor begge har 50/50 dersom det blir et brudd. Er det da lurt å ha en samboerkontrakt eller et testament hos advokat?

Svar:

Det kan være fornuftig å få laget en samboeravtale som regulerer felles økonomi. Det kan avtales at kontoen er felles og at innskuddet tilhører dere begge med avtalt andel, for eksempel tilsvarende det dere har betalt inn. Avtalen kan ellers være at beløpet kun kan disponeres ved enighet, men at kontoen også kan sies opp og fordeles etter eierskap - for eksempel ved samlivsbrudd. Dersom innskuddet brukes til felles formål, så kan det også avtales at det som kjøpes skal være i sameie med samme eierbrøk. Formålet/hensikten med kontoen bør tenkes gjennom. Dere bør ha en klar tanke for hvorfor dere vil spare sammen, og ikke hver for dere.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: