Ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 22.12.2021

Jeg har sagt opp min 60 % stilling, for å bli pensjonist. Jeg sa opp 30.11.21. Jeg skal da jobbe ut februar, men jeg har opptjent ferie for hele 2021. Har jeg da rett på å ta ferien i oppsigelsestiden? Hvis jeg ikke kan ta ut hele den opptjente ferien i oppsigelsestiden, har jeg da rett på at arbeidsgiver betaler meg ut?

Svar:

Utgangspunktet er at feriefritid bestemmes i tråd med ferieloven §§ 6 og 7. Dette innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte spørsmålet med sikte på å finne en ordning som passer for begge. Hvis det ikke er mulig å komme til enighet, er det arbeidsgiver som fastsetter feriefritiden innenfor ferielovens rammer. Etter oppsigelse kan du som arbeidstaker kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, men bare hvis det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, se ferieloven § 8 (4).

For din sak betyr dette at hvis du har feriefritid til gode for 2021, kan du kreve at disse feriedagene avvikles i oppsigelsestiden. Når det gjelder feriedager for 2022 stiller det seg annerledes, i og med at arbeidsforholdet opphører allerede 1. mars. Du vil da ha mulighet til å avvikle din feriefritid senere i 2022, herunder i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Hvis arbeidsgiver ikke lar deg avvikle feriedager for 2022, vil du likevel få opptjente feriepenger utbetalt når arbeidsforholdet opphører. Dersom du eventuelt er trukket i lønn i 2021 for ikke-avviklede feriedager som skulle vært tatt ut i 2021, kan du også kreve at dette lønnstrekket betales tilbake.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: