Ferie og feriepenger som nyansatt

Publisert: 29.04.2021

Jeg begynner i ny jobb nå 3. mai og bedriften har fellesferie i juli. Ifølge kontrakten har jeg fastlønn. Jeg lurer på om jeg da må gå uten lønn i juli, siden jeg ikke har opparbeidet meg feriepenger? Jeg har gått på dagpenger lenge, så det er ikke mye å hente der tror jeg. Det er jo litt krise uten penger en hel måned.

Svar:

Det er ferieloven § 5 som har bestemmelser om feriefritid for arbeidstakere uten full opptjening. Som nyansatt kan du kreve feriefritid iht. ferieloven uavhengig av om du har opparbeidet deg rett til feriepenger. Du kan også motsette deg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dette siste gjelder likevel ikke hvis bedriften du jobber i innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, og din stilling berøres av stansen.

Del denne artikkelen: