Flytte før oppsigelsestidens utløp

Publisert: 04.09.2020

Jeg har akkurat blitt sagt opp av huseier fordi huset skal selges. Det er 3 mnd oppsigelsestid. Kan jeg velge å flytte etter 1 mnd og slippe de 2 andre månedene?

Svar:

Nei, i utgangspunktet gjelder plikten til å betale i hele oppsigelsestiden med mindre dere blir enige om at du kan flytte tidligere og blir fritatt for husleien.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: