Flytte med barn til utlandet

Publisert: 05.11.2018

Ved delt foreldreansvar, kan den ene foreldre nekte den andre å flytte til utlandet med et barn på 16 år, hvis barnet selv har lyst til å flytte?

Svar:

I utgangspunktet må begge samtykke så lenge barnet er umyndig. Dersom barnet er fylt 16 år og ønsker å flyttet med en av foreldrene til utlandet vil dette allikevel veie tungt dersom man skulle måtte bringe spørsmålet inn for retten. Dette vil allikevel være nødvendig dersom ikke begge samtykker. Den av foreldrene som da ønsker å flytte med barnet må nedlegge påstand om å inneha foreldreansvaret alene. Dersom retten følger en slik begjæring vil man kunne flytte med barnet utenlands.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: