Flytte når man har søkt AAP

Publisert: 27.02.2020

Jeg har en 100 % stilling i hjemmesykepleien. Har vært gradert sykemeldt i snart ett år nå. Har søkt om AAP. Har fått oppfordring om å finne en lettere jobb. Nå har vi kjøpt nytt hus pga huset vi bor i ble for dyrt for oss. Skal jeg si opp stillingen jeg har? Gå over på AAP og flytte til nytt Nav? Hva skal jeg gjøre med stillingen jeg har? Skal man si opp før den 1. i ny måned? Er det 3 måneders oppsigelse? Kan jeg søke om pleiepenger? Har en sønn på 16 år med to diagnoser. Har søkt Hjelpestønad

Svar:

Når det gjelder pleiepenger, hjelpestønad, AAP og NAV, må du ta dette opp med en saksbehandler hos NAV. Du bør ikke si opp din stilling selv. Oppsigelsesfristen avhenger av hvor lenge du har vært ansatt og hva som er avtalt i din arbeidsavtale eller tariffavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: