Flytte til Spania med barn

Publisert: 03.05.2019

Jeg har fått meg jobb i Spania og tenker og flytte dit sammen med min sønn på 4 år. Jeg har foreldreansvaret, men far har noe samvær. Da vi ikke bor i samme by, samt at far jobbet offshore. Jeg lurer med dette på hvilke rettigheter jeg har i forhold til det?

Svar:

I utgangspunktet vil du kunne flytte med barnet til utlandet. Du har dog en varslingsplikt og slik at far skal gjøres kjent med flyttingen senest 3 måneder før gjennomføringen. Dersom far er uenig i flyttingen må dere gjennomføre mekling før flytting kan skje. Skulle far opprettholde motstanden også etter mekling vil han kunne bringe spørsmålet om hvem som skal ha bostedsansvaret for gutten inn for retten. Retten vil da kunne bestemme at flytting ikke skal gjennomføres før det er tatt endelig stilling til hvilken løsning retten mener er best for barnet. Sett hen til barnets alder og det forhold at det beskrives å være begrenset kontakt mellom far og barnet skal det nok en del til før retten evt. beslutter å overføre bostedsansvaret til far.

For øvrig vil det være slik at både barnet og far vil ha rett til samvær selv om flytting gjennomføres. Dog må dette tilpasses reiseavstand og hva som er praktisk mulig å få til.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: