Flytter til utlandet i oppsigelsestiden

Publisert: 17.08.2021

Jeg vil gjerne vite om oppsigelsestid, jeg har 3 måneder etter at jeg sier opp. Har feriedager tilsvarende til 2 måneder. Kan jeg bruke permisjon uten lønn i resten av oppsigelsestiden? Grunnet er at jeg skal flytte til Danmark og ikke skal ha bolig og adresse i Norge.

Svar:

Selv om det er avtalt tre måneders oppsigelsesfrist, har partene avtalefrihet etter at oppsigelse er gitt og kan da eventuelt avtale kortere oppsigelsesfrist. I og med at du skal flytte ut av Norge, vil jeg anbefale at du kontakter arbeidsgiver og spør om det er mulig å avslutte arbeidsforholdet etter kortere oppsigelsesfrist. Lykke til!

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: