Fødselspenger når man jobber 75 %

Publisert: 04.01.2021
Emneord: ,

Jeg er fast ansatt som lærer på første året. Jeg har en permisjon på 25 % til studier dette året. Hvis jeg skulle bli gravid i år, og ta ut fødselperm neste år, vil jeg da få 100 % lønn eller 75 % lønn, slik jeg har fått dette året?

Svar:

Det er den faktiske inntekten som ligger til grunn for opptjeningen av offentlige ytelser, ikke en tenkt inntekt. Etter folketrygdloven er det den pensjonsgivende inntekten som legges til grunn. Beregningen er som for sykepenger. Det er den aktuelle månedsinntekten før svangerskapspermisjonen som legges til grunn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: