Føler seg krenket av studieveileder

Publisert: 27.09.2019

Jeg ble innkalt til samtale/møte av studieveileder ang. skikkethetsvurdering. Jeg følte at jeg ble krenket og at hun misbrukte maktposisjonen sin under møtet og sendte en e-post for å få referat. Det jeg fikk i svar var "jeg kommer ikke til å skrive noe referat". Jeg tenkte å ta saken videre og trenger derfor noe skriftlig på det hun snakket om, slik at hun ikke tar opp andre ting som vi ikke snakket om. Har jeg noen rett til å få tilsendt et referat?

Svar:

Det er ikke regler for dette, men alminnelig folkeskikk tilsier at det settes opp en protokoll som i det minste gjengir det som ble drøftet, uten å være et referat av hva som ble sagt. Hvis du ønsker å få nedfestet hva som ble sagt, så kan du selv skrive et referat og sende det til veilederen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: