Føler seg mobbet på arbeidsplassen

Publisert: 05.06.2018

Jeg opplever at jeg har blitt mobbet ut av min stilling som rektor ved en skole i en liten kommune med bare én skole. Det har foregått siden oktober 2017, og i april i år greide jeg ikke mer, og sa opp. De som har stått bak denne trakasseringen og mobbingen, er et kommunestyremedlem (arbeidsgiver), skolehelsesøster og til slutt rådmannen som begynte sin verbale trakassering i februari år. Jeg har støtte fra HMS og fagforening, som har gitt opp. Har vært delvis sykmeldt, og er mentalt utslitt. Noen råd?

Svar:

Det er uheldig for saksforholdet at du har sagt opp, men det kan «hankes inn». Du bør umiddelbart enten ta kontakt med din arbeidstakerorganisasjon eller med en arbeidsrettsadvokat slik at du får den erstatning som du har krav på. Normalt bør dette løse seg gjennom forhandlinger ved kompetent bistand. Du må imidlertid være forberedt på å måtte gå til sak for å få gjennomslag for dine rettigheter. Du bør uansett kontakte lege som vurderer din arbeidsdyktighet, evt. sykmelder deg i oppsigelsestiden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: