For lite ansiennitet

Publisert: 20.11.2020

Har jobbet som deltidsansatt ved et sykehjem i 2 år. Oppdaget nå at de har gitt meg for lite ansiennitet og når jeg nå påpekte dette så økte de den med 3 år. Dette medfører et lønnshopp på 54 000 ved en full stilling. Har jeg krav på etterbetaling eller er dette grunnlag for diskusjon og skyld deling? Har ikke noe i kontrakten min som påpeker gjensidig kontrollplikt av lønnsslipp.

Svar:

Det er ansettelsesavtalen som regulerer dette. Det som er avtalt der, gjelder mellom dere. At bedriften nå gir deg ansiennitet som du ikke har fått nyte godt av tidligere, er først og fremst en nåtidsbeslutning med virkning for fremtiden. Ansettelsesavtalen må gjennomgås for å kunne fastslå om du har hatt krav på en høyere lønn enn den utbetalte. Det må da kunne påvises en feil fra arbeidsgivers side for den tiden som har gått. Kan det påvises at arbeidsgiver har brutt ansettelsesavtalen og dens forutsetninger, kan det danne grunnlag for krav på etterbetaling.

Krav foreldes etter 3 år, slik at du vil kunne ha krav på etterbetaling for inntil 3 år tilbake i tiden, om arbeidsgiver er ansvarlig og har begått en feil, dvs. brutt avtalen og dens forutsetninger. Skulle du få tilbakebetaling som gjelder flere år, så kan det være fornuftig å ta opp med skattekontoret at du kan få fordelt inntekten på flere år, om det medfører gunstigere beskatning enn om du beskatter for hele det etterbetalte beløpet i inneværende år.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: