For lite uføretrygd fordi arbeidsgiver satt ned lønn

Publisert: 14.11.2018

Ble mobbet og trakassert i min jobb over lenger tid. Rett før jeg ble sykemeldt (i desember 2012) pga dette, ble lønnen min satt ned ca 6000 pr mnd (flyttet meg til annen avdeling). De tillitsvalgte ønsket ikke å hjelpe meg.

Ble bare sykere og sykere og er nå ufør fra 1.11.2018. Når jeg får vedtak på ufør skjønner jeg at jeg kunne hatt ca 50 000 mer pr år hvis ikke arbeidsgiver hadde flyttet meg/satt ned lønnen. Har ikke hatt krefter til å gjøre noe med dette tidligere pga sykdom. Hva gjør jeg?

Svar:

Det er alltid vanskelig med det som blir "liggende". Særlig når det er gått mer enn tre år siden. Vi har en alminnelig foreldelsesfrist på 3 år for det vi kaller enkle krav. Imidlertid så kan det være at du har krav på erstatning. Også her gjelder foreldelsesfristen, men det er ulike forhold som kommer inn i bildet mht avgjørelsen av når foreldelsesfristen for et erstatningsansvar begynner å løpe. Det kan medføre at ditt erstatningskrav ikke er foreldet.

Dernest gjelder ulike tilleggsfristen og spesialfrister på henholdsvis 10 og 20 år. Men, dette kan ikke avgjøres uten en nærmere gjennomgang og drøftelse. Det ligger absolutt et potensiale i din situasjon for en erstatningssak, så derfor bør du investere i å engasjere en advokat som kan vurdere dette for deg. Hvis din inntekt er lavere enn kr. 247 000 i året eller du samlet med ektefelle/samboer har en inntekt som er lavere enn kr. 369 000 og en formue lavere enn kr. 100 000, kan du få offentlig fri rettshjelp.

Også over disse beløpene kan fritt rettsråd/fri sakførsel innvilges etter en godt begrunnet søknad enten til Fylkesmannen eller til Domstolen. Og er det grunnlag for ditt krav, vil normalt arbeidsgiver kunne holdes ansvarlig også for dine advokatutgifter. En advokat vil gripe fatt i saken din og gjør det som er mulig for at din situasjon blir vurdert og for at du skal vinne frem med et eventuelt krav det er grunnlag for.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: