For mye ansvar gjennom NAV-jobb

Publisert: 08.10.2020
Emneord:

Min søster «jobber gjennom NAV» på en barneskole. Dette har hun gjort i minst 1 år. Hun forteller meg at hun ofte jobber med enkeltbarn med spesielle behov. Det har også skjedd at skolen setter inn en ekstra vikar for henne, når hun må gå fra jobben hun egentlig skal gjøre for å jobbe med enkeltbarn. Er det lov? Og skal ikke personer under tiltak fra NAV være «oppå» den vanlige bemanningen? I tillegg stusser jeg over ansvaret hun får for barn med spesielle behov. Hva bør hun gjøre?

Svar:

Det gjelder ingen slike begrensninger som du etterspør. Avgjørende er hva som er avtalt mellom din søster og hennes "arbeidsgiver" med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver hun skal utføre. Det kan gjelde kvalifikasjonskrav for hvilke arbeidsoppgaver som en ansatt kan utføre og hva som er tillatt etter offentligrettslige regler, men det er regler som i tilfelle regulerer arbeidsgivers forhold overfor det offentlige (tillatelser og evt. økonomisk støtte m.m.) og som ikke nødvendigvis får betydning for stillingsinnholdet for den ansatte. Men hvis den ansatte mener at vedkommende ikke er kvalifisert for arbeidet, vil den ansatte ha anledning til å si opp stillingen, og muligens uten oppsigelsestid. Men dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: