For stort utleggstrekk

Publisert: 23.09.2020

Har hatt utleggstrekk i en lang periode på en gammel gjeld. Har anket på størrelsen på trekket flere ganger fordi Namsmannen ikke gir meg og min familie med små barn nok til livsopphold etter lovpålagte rettmessige satser for livsopphold. Videre er gjelden gammel og tror at mye av gjelden er foreldet. De fleste opprinnelige kreditorer har solgt sine fordringer/min gjeld til innkrevings selskaper som øker gjelden med sine renter og gebyrer. Ønsker og trenger råd og en juridisk vurdering av saken.

Svar:

Dersom du mener lønnstrekket ikke er fastsatt i tråd med satsene for livsopphold, kan lønnstrekket påklages så lenge trekkperioden fortsatt løper. Du kan kontakte namsmannen for å forhøre deg om prosessen. Når det gjelder mulighetene for juridisk vurdering av saken, kan du kontakte advokat som du finner på denne siden (advokatenhjelperdeg.no). Du kan også få gratis juridisk rådgivning hos kommunen du bor i eller en juridisk rådgivningstjeneste (jussbuss eller lignende).

Del denne artikkelen: