Forbigått etter sykemelding

Publisert: 14.12.2020

Jeg har et spørsmål til deg/dere i forbindelse med det å være vikar! Jeg har over en lengre periode på 4 år, vært vikar (miljøterapeut) ved et bofelleskap for mennesker med ulike typer psykiske lidelser. Jeg ble over en lengre periode sykmeldt som følge av de arbeidsforholdene som foreligger der (angst depresjon) opplever i etterkant at jeg ikke blir prioritert i forhold til vakter/ og at andre som er kommet i etterkant av meg blir prioritert uavhengig om de har kompetanse. Er dette lov?

Svar:

Utgangspunktet er din arbeidsavtale. Uansett om du er vikar, vil du både ha krav på en formell oppsigelse eller endringsoppsigelse om din vikartavtale endres eller opphører. Enhver oppsigelse må være saklig og formelt korrekt. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver​ foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § 14-3.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: