Fordele bankinnskudd ved arveoppgjør

Publisert: 27.08.2020
Emneord: ,

Avdød mor har sittet i uskiftet bo siden 1992, hvor det ikke var noen kontantverdi/bankinnskudd kun bolig. Det er to barn av mor, og to særkullsbarn av far som også blir en del av skiftet nå. Bolig verdi skal selvfølgelig fordeles etter normal arvefordeling også med fars særkullsbarn, men hva med bankinnskudd opparbeidet av mor i siste 28 år?

Svar:

Alt som erverves etter at man har overtatt i uskifte inngår normalt i uskifteboet og anses å tilhøre en halvpart hver for de to avdøde. Det kan tenkes unntak om det er særeie, skjevdelingsmidler og annet, men dette er det klare utgangspunktet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: