Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

Publisert: 04.08.2021

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Svar:

Dere hadde det vi kaller felleseie, da dere ikke hadde noen avtale om økonomi. Det innebærer at alt dere etterlater dere skal gå til fordeling, også det som du har satt på egen konto.

Jeg antar at det ikke er noe testament her. Da skal først alle verdier fordeles på to deler, hvor den ene tilhører deg og den andre mannen din. Av den delen som er mannen din sin skal du arve 1/4, mens resten fordeles på barna.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: