Fordeling av arv mellom særkullsbarn og felles barn

Publisert: 31.01.2018

Vi lurer på hva som blir svaret i denne saken. Ektefellene x og y hadde vært gift i i fem år, da hun ble drept i en båtulykke. Hun har to barn fra et tidligere forhold. Sammen har de også to barn. Paret hadde felleseie, og den samlede formuen utgjorde kr 6 000 000 etter at gjelden var trukket fra. Hvor mye skal arvingene ha hvis det blir skiftet bo nå?

Svar:

Ved felleseie, vil halvparten av verdiene anses å være verdiene etter kvinnen i arveoppgjøret, altså kr 3 millioner. Ektemannen har krav på ektefellearv på 1/4, dvs kr 750 000.

Slik faktum er beskrevet, er Sol mor til 4 barn. Resterende kr 2 250 000 vil bli fordelt likt mellom barna, altså kr 562 500 til hver.

En slik fordeling følger arvelovens regler.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: