Fordeling av bolig ved skilsmisse

Publisert: 20.02.2020

Jeg hadde boligen min kone og jeg bor i nå før jeg traff henne. Vi har vært gift siden 2004. Jeg har betalt lån i alle år. Hva har hun krav på ved et samlivsbrudd? Har hun krav på halvparten av verdiøkningen siden hun flyttet inn. Hun har bidratt med noe penger til oppussingen, mens jeg har betalt ferier bla. Jeg har vesentlig høyere lønn enn henne.

Svar:

I utgangspunktet er verdiene ektefellene har felleseie, som skal likedeles. At en eiendel eller verdi skjevdeles, innebærer altså at den holdes helt utenfor delingen av øvrige verdiene. En ektefelle som har rett til å skjevdele en eiendel, beholder denne fullt ut uten at det påvirker delingsgrunnlaget for øvrig. For at en eiendel skal kunne skjevdeles, må den klart kunne ”føres tilbake til” midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt i form av arv eller gave fra andre enn ektefellen.

Dersom skjevdelingsmidlene er forbrukt, vil de ikke kunne skjevdeles.
Et annet unntak fra skjevdeling er dersom det er åpenbart urimelig. Da kan retten til skjevdeling falle bort, helt eller delvis. I denne vurderingen skal det legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien. Dersom du er usikker på hva dette innebærer kan det være smart å diskutere saken med en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: