Fordeling av forskudd på arv

Publisert: 27.10.2020

Mine foreldre ønsker å overføre hytta til min bror som forskudd på arv. Tanken er at jeg da skal få forskudd på arv i form av penger ut fra takst på hytta. Er det da rett å regne min andel ut fra markedsverdi på hytta?

Svar:

Jeg forstår det slik at dine foreldre ønsker å gi begge like mye i forskudd på arv. Da er det rett å legge markedsverdi til grunn for det som skal utbetales til deg.

Merk imidlertid at fast eiendom ofte øker mye mer i verdi. Dette skaper av og til spørsmål når man kommer til det endelige arveoppgjøret, og hvilke verdier som skal komme til avkortning i arven man da får utdelt. Etter arveloven er det verdien på tidspunktet man får forskuddet som skal benyttes. I deres tilfelle blir det da et likt beløp for dere begge, dersom markedsverdi legges til grunn.

Noen foreldre førsøker å ta hensyn til dette ved endelig arveoppgjør, og legger inn noen "korrigeringer" i testamentet. Dette bør vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: