Fordeling av særeie ved samlivsbrudd

Publisert: 24.09.2020

Jeg har særeie på hus (som vi har bodd i) + ferieleilighet. Jeg hadde også særeie på rorbu, bua ble solgt og jeg kjøpte ny bu. «Ola» betalte 300 000, jeg 1 700 000. «Ola» hadde hus da vi møttes. Det måtte restaureres. Jeg gikk inn med 800 000. Vi eier en halvpart hver i huset. Jeg mener at det mest rettferdige er at han betaler meg 500 000 (800 – 300). Jeg har betalt nesten alt av faste utgifter de 16 årene vi har hatt sammen. Jeg hadde verdier for flere millioner da vi møttes. Han truer med rettssak.

Svar:

Dersom dere har inngått en ektepakt med særeie vil den være førende i det økonomiske oppgjøret. Dersom dere ikke har en ektepakt er hovedregelen at verdier som er skapt i ekteskapet skal likedeles. Her er det imidlertid et viktig unntak om skjevdeling dersom gode grunner taler for det. I henhold til ekteskapsloven § 59 kan partene kan holde utenfor delingen verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler partene hadde da ekteskapet ble inngått, eller som de senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: