Fordeling av utgifter til asfaltering i sameie

Publisert: 19.11.2021
Emneord: ,

Jeg bor i ett rekkehus som jeg eier. Veien og litt utearealer er sameie. Nå vil naboene asfaltere veien. Dette vil koste ca 100 000 kr. Vi er seks stykk som bor alene i husene våre, resten er gift. Det har kommet ønsker om at prisen på asfaltering blir fordelt på hver husstand. Altså: vi som er alene må betale det samme for asfaltering som de som er to stykk i sine hus og har to inntekter. Mitt spørsmål er: Kan jeg kreve at regningen på asfaltering skal deles på alle de voksne som er eiere av husene?

Svar:

Jeg forstår deg slik at veien og uteareal er i realsameie, altså at det tilhører eiendommene. Hovedregelen er at fordelingen av kostnader er per eiendom uavhengig av hvor mange som bor i huset.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Rekkedal

Del denne artikkelen: