Fordeling av verdiøkning ved skilsmisse

Publisert: 12.11.2021

Ektefellen kjøpte et eldre hus og bygde på dette før vi inngikk ekteskap. Kun påbygg ble finansiert med lån. Etter vi giftet oss, ønsket vi å utbedre ytterligere. Banken krevde at vi refinansierte lånet med begge som låntakere for å utvide låneramme. Boligen ble renovert og har nå en betydelig høyere verditakst, og begge er ansvarlig for hele lånet. (kun renter er betalt siden huset ble kjøpt) Spørsmålet er hvordan vi fordeler denne verdiøkningen nå som vi skal skilles?

Svar:

Ved en skilsmisse er utgangspunktet etter ekteskapsloven § 58 at ektefellenes samlede formue skal deles likt. Dette etter at det er gjort fradrag for gjeld. Det kan imidlertid gjøres unntak fra hovedregelen etter § 59. Etter denne bestemmelsen kan verdien av formue som «klart kan føres tilbake til» den ene ektefelles midler skjevdeles. Slike skjevdelingsmidler vil være midler den ene ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller gave.

Skjevdelingsregelen er en ren verdiregel. Det vil si at avkastning og fortjeneste fra skjevdelingsmidlene, også kan holdes utenfor deling. Dette så lenge fortjenesten klart kan føres tilbake til de opprinnelige skjevdelingsmidlene. Slik fortjeneste kan for eksempel være verdistigning på fast eiendom.

Gjennom rettspraksis kan det legges til grunn at den verdistigning som skyldes inflasjon eller markedsutvikling kan holdes utenfor likedelingen. Da verdistigningen er samfunnsskapt, kan den i sin helhet føres tilbake til de opprinnelige skjevdelingsmidlene. Den andre ektefellen kan ikke høste fordeler av slik verdistigning da den ikke kan føres tilbake til den andre ektefellens bidrag eller midler. Utgangspunktet i slike tilfeller er således at hele nåverdien kan skjevdeles.

Dersom ektefellene i fellesskap påkoster og pusser opp en bolig som den ene ektefellen brakte med seg inn i ekteskapet, skal verdistigningen som skyldes påkostningene likedeles. Dette gjelder dersom denne verdistigningen skyldes begges innsats og midler.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: