Føre timer i særlig uavhengig stilling

Publisert: 16.10.2020

Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette. Samt at min leder prøver å prioritere mine oppgaver. Jeg har ingen myndighet i min stilling, det vil si at jeg ikke kan gjøre noe innkjøp eller noe uten godkjenning. Har jeg rett i dette?

Svar:

Det er vanskelig å gi deg et konkret svar basert på dine opplysninger. Men generelt er det slik at arbeidsgiver har full instruksjonsadgang uansett om en har en særlig uavhengig stilling eller ikke. Begrepet "særlig uavhengig stilling" har normalt kun relevans for å avtale bort retten til overtidsgodtgjørelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: