Foreldrerett når den ene forelderen vil flytte til utlandet

Publisert: 20.08.2018

Spørsmålet gjelder flytting til utlandet. Det er delt foreldreansvar for et barn (7-11 år). Ene parten vil flytte til utlandet med barnet, men uten samtykke av andre parten. Om ene parten sitter igjen med barnet i Norge, hva skjer med foreldreretten da? Får parten i Norge hele foreldreansvaret som en konsekvens av dette?

Svar:

I praksis er svaret nok ja, men ikke formelt og juridisk. Foreldreansvaret er felles inntil det foreligger avtale eller dom om noe annet.

Det er i strid med barneloven å flytte til utlandet når ikke den andre forelderen med del i foreldreansvaret samtykker. Den som ønsker å flytte må reise saken for retten å be om å få foreldreansvaret alene for å kunne flytte uten den andre forelderens samtykke.

Del denne artikkelen: