Forhåndsuttalelse om boplikt

Publisert: 14.11.2019

HeIt hus arvet av foreldre i 2008. Hus og eiendom på ca 30 dekar ligger i et attraktivt hytteområde med privat gangvei på ca 800 m som eneste tilkomstvei. Det er utfordrende å bo så langt fra bilvei med tanke på brann, ambulanse, brøyting, renovasjon, infrastruktur som Internett, gatelys, vann/avløp, post osv. Huset fra 1924 med 30 dekar eiendom som har boplikt ønsker vi nå å selge.

1.Jeg ønsker en forhåndsuttalelse fra kommunen ang.boplikt for nye eiere, kan jeg kreve å få det?

Svar:

Det kan man ikke kreve, dette er politiske vedtak som skal gjøres av kommunen i hvert enkelt tilfelle, og ikke en beslutning som tas av administrasjonen. Men man kan be om en samtale med saksbehandler i landbruksavdelingen og få rådgivning og innsyn i hva som normalt kreves for evt. å få fritak fra konsesjon og boplikt.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: